20 mei 2018 - Pinksteren 20 mei 2018 - Pinksteren
Wat gebeurde daar op de dag van het Pinksterfeest?
Vreemde dingen, een soort vlammen zich verspreidend als vuurtongen. In dit symbolisch stuk afgebeeld door de lelies.
In Handelingen 2 lezen we dit alles. Mensen die in vreemde talen begonnen te spreken. De vrome Joden konden het niet geloven wat zij hoorden. Vele talen, hier aangegeven door de vele bloemen om de lelies heen. Rood is de hoofdkleur, de kleur van vuur, verwijzend naar de Heilige Geest.
De Heilige Geest was in de mensen gekomen. De Here Jezus had hen verlaten, maar de Geest kwam in de plaats bij zovelen.
Het licht verspreidde zich, hier aangegeven door de waxinelichtjes.
Altijd blijft Hij op ons inwerken. In vele talen komt de boodschap tot ons.
 
Heer onze God,
De wereld ooit zo mooi en goed,
Staat altijd ergens wel in gloed
Van vuur dat doodt.
 
Heer, geef ons in dit Pinksteruur
Uw liefdesvuur dat sterker is
Dan macht en tijd,
Dat groot is en de mens bevrijdt,
Echt vrij maakt om de weg te gaan
Achter u aan.
 
Dat wij ons dan met eenvoud tooien
En om ons heen Uw warmte strooien
Die blijven zal in vrede,
Vrede overal.
 
 
 
terug