40-dagentijd 19 maart 2017 40-dagentijd 19 maart 2017

Op deze derde lijdenszondag is het thema: “Leef naar de woorden van God”. De bijbel ligt open met daarin een rode roos.
 
De bloemen in deze dienst zijn geel en rood, de kleur van de liefde en geel de kleur van de zon.
 
Bij de donkere wolk die er al was, is half voor de zon een iets lichtere wolk gekomen. Niet dat er geen oorlogen meer zijn,
geen hongersnood door droogte of overstromingen maar God heeft gezegd: “Ik ben die ik ben, ik zal er zijn”.
 
U ziet een vis, het Ichthusteken. Door de eerste christenen, die vervolgd werden, werd dit symbool onderling gebruikt
als herkenningsteken. Het betekent: Jezus Christus. Er staat een belofte op de vis: “Ik zal er zijn”. Door ons om het diaconale
project te steunen voor mensen die het zoveel minder hebben dan wij. Ook door onze levenshouding ten aanzien van de
milieuproblemen. Wij kunnen de woorden van God gestalte geven maar ook troost ervaren, hoe moeilijk het in het leven
ook kan zijn, God zal er zijn.
 
Geloof in het leven!
Neem van de levende woorden die geboden worden
Zij geven levenskracht uit liefde, die oprichten om te staan in je kracht.
En te geloven in dit leven!
 

 

terug