40-dagentijd 26 maart 2017 40-dagentijd 26 maart 2017

Zondag 26 maart.
 
Op weg maar Pasen. Vandaag is het thema : MEER DAN GENOEG,,!
 
Een mandje met stukken brood. Als voorbeeld van het brood dat overbleef na de wonderbaarlijke
spijziging aan het meer van   Gallilea.
 
Vijf broden en twee vissen. Het was meer dan genoeg  voor allen die daar aanwezige waren.
 
Dit verhaal wordt in de Bijbel door alle evangelisten in geuren en kleuren verteld. Het optreden van Jezus heeft blijkbaar op velen grote indruk gemaakt. Het is ook een verhaal om tot de dag van vandaag te onthouden. Juist ook in een tijd waarin de honger in de wereld toeneemt en het de mensen blijkbaar niet lukt die honger te stillen: of we houden de hand op de knip, of we hebben niet genoeg.
 
Reken maar dat God ook in onze tijd wonderen wil doen. We mogen allemaal bidden om dagelijks brood. Maar tot nu toe regent het niet elke dag manna uit de hemel. Als er honger in de wereld is, kijkt Hij blijkbaar ook eerst naar ons. Net zoals toen naar de discipelen. ‘Geef gij hun te eten.’ En als onze bijdrage toch te weinig is, een druppel op de gloeiende plaat, dan kan en wil Hij dat blijkbaar zegenen. Als wij delen, vermenigvuldigt Hij.
 
In de schikking zeven rode rozen. Zeven, vijf en twee. Het getal van de volmaaktheid!
Rozen en rood , de kleur  van  de liefde.
Steeds dichter komen we bij Pasen. Het licht van de zon wordt groter en de donkere wolken al een stukje lichter.
Ieder zondag komen er spullen binnen voor het diaconaal project  waarvan er ook hier op de tafel staan.
 
Geloof in het LEVEN
Vijf broden en twee vissen
Het was niet eens zoveel
Maar toen de Heer ze zegende
Kreeg iedereen zijn deel
GELOOF IN HET LEVEN. 
 

terug