Kerkbladnieuws Kerkbladnieuws

VANUIT DE WIJKKERKENRAAD / WIJKGEMEENTE

Vrijdag 26 oktober - Ontmoetingsmiddag
Op 26 oktober hopen we weer een Ontmoetingsmiddag te organiseren. Zet deze middag dus vast in uw agenda. Wat we u precies gaan bieden is nog niet helemaal uitgewerkt. Maar we hebben nog even. Wel weten we dat we het thema van de startzondag zeker gaan vervolgen. Namelijk; een goed gesprek. Dat is iets wat op deze middagen altijd plaatsvindt. Bovendien mag inmiddels ook bekend zijn dat u niet hoeft te koken. Dat doen wij voor u. 
In het volgende kerkblad kunt u lezen wat we de 26ste oktober gaan doen.
Weet u welkom.
Hartelijke groet Jacqueline en Marja

7 december 2018 - Kerst-Inn
Ook al genieten we nog van een heerlijke nazomer en de prachtige herfstkleuren, wíj zijn écht al bezig met de voorbereidingen van de Kerst-Inn. 
Reserveer deze datum en kom gezellig langs! 
U kunt soep blijven eten, een broodje rookworst, een kerststukje kopen, gluhwein drinken of gewoon genieten van de mensen en de gezelligheid. U bent van harte welkom. 
De kerstkaarten staan nu al op de verkooptafel...wees niet te laat met het aanschaffen, het gaat al hard! 
Namens de Creagroep, Anneke Tange


PASTORALIA


We leven mee met

Leen van Gijzen (Maasboulevard) – Het ‘plakken’ van de longen is aardig gelukt. Waar nodig zal het nog een keer geprobeerd worden. Toch krijgt Leen ook een prednisonkuur, zodat het hoesten minder wordt.  We blijven in gedachten en gebed met Leen en Ploni en hun gezin verbonden in deze onzekere periode. Mogen ze de kracht, dankbaarheid en liefde blijven ervaren om dit te kunnen dragen. Leen en Ploni zijn dankbaar voor al het liefdevolle medeleven uit de gemeente en groeten u hartelijk.
Dhr. Piet Goedendorp (P.C. Hooftstraat) – Laten we als gemeente Piet en Marja, gezin en dierbaren blijven omringen met liefde en gebed.
Piet Roobol (A. van Bronckhorstlaan) – We blijven bidden om kracht, rust, vertrouwen, geduld en geloof voor Piet en Jolanda en hun gezin.
Mw. Vis – De antibiotica- en prednisonkuur zijn goed aangeslagen en zodoende is Mw. Vis ontslagen uit het ziekenhuis in Dirksland. Ze verblijft inmiddels sinds maandag 10 september in de Vierambachten (kamer 117). De prednison zal blijvend zijn. Ze is verrast en dankbaar, dat ze dit toch te boven mocht komen. We hopen op een voorspoedig verder herstel en hopelijk kan ze toch nog naar huis. Ook van haar de hartelijke groeten voor u allen.
Nellie de Haan (A. van Bronckhorstlaan) – Nellie kreeg te horen dat een heup en schouder versleten zijn en beide vervangen moeten worden. Als eerste zal de heup gedaan worden. Daarop is het nu een kleine twee maanden wachten. En daarna wacht een lange revalidatie. We hopen dat Nellie zich hierin gedragen mag weten door liefdevolle steun en Gods nabijheid.

Verjaardagen t/m 12 oktober 
 23 september        Mevr. N.S. Gaastra
            Gorsstraat
24 september        De heer C. Rijsdijk
            Siriuspad
24 september        De heer A. van Genderen
            Zijlstraat
28 september        Mevr. M.F. van Hamburg-Wolters    
            Schakelweg
1  oktober        Mevr. P. Borsje- Groenewoud
            De Olmen
4  oktober        Mevr. N. ’t Hart-Meijboom
            Terpsingel
7  oktober        Mevr. M. van der Zee-Kooijinga
            Ranonkelstraat
9  oktober        Mevr. L.N. Herrewijnen
            Gorsstraat
9  oktober        Mevr. M. van der Sluijs-Baris
            Gorsstraat 171
11 oktober        Mevr. C.C.K. Kieviet,
            Lindenstraat

Wij wensen u een prettige dag en Gods Zegen toe in uw nieuwe levensjaar.
            
BEHEER

Giften
Ontvangen via Anneke Tange, 2x € 10,=.  Hartelijk dank!

Giften t.b.v. de wijkkas kunnen gestort worden op ING-rekening: 
NL84INGB0009475893, t.n.v. Ontmoetingskerk Wijkkas te Spijkenisse.

Uw kerkrentmeesters, Jan Voogt en Cor Telleman.
 

terug