Kerkbladnieuws Kerkbladnieuws

 

VANUIT DE WIJKKERKENRAAD / WIJKGEMEENTE
 
Nieuwe ledenlijst wijkgemeente Ontmoetingskerk
Alweer een aantal jaar geleden verscheen het bekende paarse boekje met daarin de ledenlijst en wijkindeling van de wijkgemeente van de Ontmoetingskerk. Een handig naslagwerk als basis om contacten te leggen of om een adres of telefoonnummer op te zoeken voor een blijk van medeleven of felicitatie bij een mooi moment.
 
Het boekje was niet meer up-to-date en eind april is er een nieuwe digitale ledenlijst gemaakt. Inmiddels is deze aan de gemeenteleden die opgenomen zijn in een e-mailbestand van de scriba per e-mail gestuurd. 
Gemeenteleden waar nog geen e-mailadres van bekend is of die geen computer gebruiken kunnen natuurlijk ook een nieuwe lijst ontvangen.  Neemt u (bij voorkeur)  via e-mail of eventueel per  telefoon (na 21 mei) contact op met onderstaande en dan zal het geregeld worden. 
Heleen Nederveen (Ledenadministratie Ontmoetingskerk)
06-44404504
 
Ontmoetingsmiddag 20 april jl.
Op 20 april jl. was de laatste Ontmoetingsmiddag voor de zomer. Altijd in april omdat onze ouderen vanaf mei en juni vaak een vakantie plannen. De opkomst was weer prima. Ook uit andere wijken schoven mensen aan. Dat kwam goed uit, want we hebben met elkaar gesproken over de samenwerking tussen de Kern, de Dorsvloer en de Ontmoetingskerk. We hebben onze bedenkingen uitgesproken en onze zorg: waar gaat het heen met de kerk. Dat ook de kerk in de loop der jaren verandert en dat is goed. Meegaan met de tijd als de basis waaruit deze veranderingen plaatsvinden de goede is.
Zaten we 50 jaar geleden nog 2 of 3 x per zondag in de kerk en was er een tussenzang tijdens de preek. De dominee die het wist en die je nooit tegensprak. We zongen psalmen op hele noten enz. Nu staan we voor een nieuwe uitdaging. Drie wijken binnen Spijkenisse die de gezamenlijkheid zoeken. Het kerkbezoek wordt steeds minder en ook de inkomsten worden minder. Hoe lossen we dit op.
We vroegen onze gasten hun voors en tegens eens op papier te zetten. Daarna gingen we daarover met elkaar in gesprek. Het was prachtig om te zien dat er mooie gesprekken plaatsvonden aan de diverse tafels. Aan het einde van de middag was de conclusie dat samengaan goed mogelijk is. Geef elkaar de ruimte om aan het idee en elkaar te wennen. Gebouwen zouden geen rol hoeven spelen. Geloven hangt niet samen met een gebouw.
We geloven in één God! Dus samengaan zou geen probleem moeten zijn. Zoek naar de gemeenschappelijke deler en ga aan de slag. De mooiste opmerking was wel: we hebben als ouderen in ons leven al heel wat veranderingen meegemaakt, dat ging niet altijd zonder slag of stoot, maar we zijn er gekomen en hebben er vrede in gevonden. Dank aan onze bezoekers die met ons en elkaar in gesprek gingen. Voor we tevreden uit elkaar gingen, hebben we nog heerlijk genoten van een warm en koud buffet. In de zomervakantie organiseren we weer een Chinese maaltijd. Dat zal ergens in augustus zijn. Houdt u het kerkblad in de gaten over publicatie of de info op de beamer op zondagmorgen. Voor nu even pauze en nogmaals dank voor uw inbreng!
 
Hartelijke groet
Jacqueline en Marja
 
Clini Clowns
Tijdens de 40 dagentijd hebben wij twee weken voor de Clini Clowns ingezameld. Veel positieve reacties hebben wij in die periode ontvangen. Iedereen vond het doel van die actie geweldig. Bij de laatste vergadering van het College van Diakenen is het voorstel besproken om dit een permanent karakter te geven. De cartridges , toners en oude mobieltjes kunnen gespaard worden voor de Clini Clowns. De bedoeling is dat de grote doos om de paar maanden wisselt van kerklocatie te beginnen bij de Ontmoetingskerk. Binnenkort ziet u de doos in de hal staan. U kunt op elk moment daar de genoemde artikelen kwijt. 
Doet u ook mee ? 
Peter Bol
 
 
PASTORALIA
Jan Slagter (Lobeliaplein 1,3202 HM) is in afwachting van zijn blaasoperatie.
Hem is toegezegd dat deze voor 15 mei zal plaatsvinden. De exacte datum is op moment van dit schrijven nog niet bekend. Jan zal na de operatie waarschijnlijk een paar nachtjes moeten blijven.
 
Verjaardagen t/m 1 juni
 
23 mei                       Mevr. A.S. Molenaar-De Waard,
25 mei                       De heer C.C. Borsje,
29 mei                       Mevr. J.E. Overgaauw-Van Rij,
29 mei                       Mevr. M. Kamstra-Huizenga,
31 mei                       Mevr. A.A. Kweekel-van der Sluijs,
01 juni                      De heer P. Wind,
                      
 
 
Wij wensen u een prettige dag en Gods Zegen toe in uw nieuwe levensjaar.
                       
 
 
                       
 
Afwezigheid predikant
In de periode van vrijdag 20 april t/m zaterdag 12 mei hopen wij met het gezin in het buitenland te verblijven voor een rondreis en familiebezoek. In die periode kunt u zich voor (crisis)pastoraat wenden tot de scriba of mijn collega’s van De Kern en De Dorsvloer.
 
BEHEER
 
Giften
Giften t.b.v. de wijkkas kunnen gestort worden op ING-rekening: 
NL84INGB0009475893, t.n.v. Ontmoetingskerk Wijkkas te Spijkenisse.
 
Uw kerkrentmeesters, Jan Voogt en Cor Telleman.
 
 

terug