Kerkbladnieuws Kerkbladnieuws

ALGEMENE BERICHTEN

OMARM de gezinnen van de Voedselbank Spijkenisse e.o.

Net na de zomer is een nieuw, lokaal goede-doelen-project gelanceerd, dat de Glazen Stal 2017 in stadscentrum Spijkenisse de komende weken gaat opvolgen. Het Glazen Huis stopt namelijk en veel mensen gaven vorig jaar aan liever geld te geven aan een lokaal doel. Kortom, tijd voor een andere invalshoek:

Richting en rondom Kerst worden inwoners, organisaties, verenigingen en scholen uitgedaagd elkaar te ‘omarmen’. En daarbij gaat het in het bijzonder ‘om de armen’. Zo werd de naam OMARM geboren. Dit eerste jaar wil de organisatie achter OMARM zich ontfermen over de gezinnen van de Voedselbank. Ze wil de kinderen die opgroeien in armoede een stralende Kerst(vakantie) bezorgen. En als de kinderen stralen, zien de ouders de toekomst waarschijnlijk ook weer wat lichter in.

De Voedselbank organiseert samen met alle kerken al een Sint-actie, maar nu zal er eindelijk met Kerst ook extra aandacht zijn. Wat zijn de plannen en hoe kunt u dit project ‘omarmen’? Het project bestaat uit 3 delen: het vullen van de kerstvakantietassen, het doneren van kerstpakketten en een grote geldinzameling door allerlei activiteiten. Samen creëren we op deze manier een sfeer in Nissewaard die past bij de Kerstgedachte en waarbij we met elkaar verbonden zijn en omzien naar onze kwetsbare medemens.

De organisatie van OMARM wordt gevormd door LINQ Media, Vrede voor de Stad (kerken), BIZ Stadscentrum, Voedselbank Spijkenisse e.o., Rotary Santa Run Spijkenisse en Move On communicatie.

Warm geworden? Geïnspireerd geraakt? Benieuwd hoe u/jij dit diaconale initiatief kunt (onder)steunen? Kijk op www.omarm.nl en/of op Facebook. Hou ook de lokale media, afkondigingen en de collectebussen in de kerken etc. in de gaten!

Contactpersonen namens St. Vrede voor de Stad / St. Voedselbank Spijkenisse e.o. zijn ds. Lennart van Berkel en Els Barendregt (Move On communicatie).

BERICHTEN VAN DE DRIE WIJKEN

Zondag 25 november 19.30 uur – Destination-dienst samen met De Brug

De jongerendienst die in de middag of avond van 11 november in de Dorsvloer zou zijn is komen te vervallen. Er is voor gekozen om samen met wijkgemeente De Brug de Destination-dienst te organiseren. Die zal zijn op zondag 25 november om 19.30 uur in de Michaëlkerk. Het thema is "Who wants to live forever?".

De jongeren zelf zullen we ook via de sociale media benaderen en uitnodigen voor deze dienst. We hopen op deze manier de jongeren en jongvolwassenen van de Protestantse Gemeente Spijkenisse meer met elkaar in contact te brengen en samen te vieren!

Ds. Lennart van Berkel

Kerst-In 2018

Op vrijdagmiddag 7 december organiseren wij een Kerst-Inn in de Ontmoetingskerk. Wat is er te koop:

* er zijn kerstkaarten en allerlei kleine cadeautjes * er is erwtensoep/ bruine bonen soep/ met roggebrood en spek * broodje rookworst * glühwein * koffie/ thee/ chocomelk

…..of u komt gewoon lekker rondneuzen en bijkletsen aan de bar
Laat u verrassen!! Het wordt heel leuk.
Het begint om 16.00 uur en het sluit rond 19.00 uur. Komt u ook?

Namens het crea-team,
Anneke Tange

Update a.s. vertrek ds. Lennart van Berkel

Op 7 november jl. heeft ook de gemeente van de GK De Lier unaniem ingestemd met de voordracht van ds. Lennart van Berkel. Na de kerkordelijke bezwaartermijn zal in de nabije toekomst het beroep worden uitgebracht wat hij voornemens is te aan te nemen.

WIJKBERICHTEN ONTMOETINGSKERK

Bij de diensten

Zondag 25 november – laatste zondag kerkelijk jaar

Voorganger is ds. Lennart van Berkel. Lectrice is Natasja Bezemer. De KND staat onder leiding van Hanneke Boorsma. Er is geen Tienernevendienst. De oppas wordt verzorgd door Jolijn Bezemer. De collecten zijn bestemd voor Diaconaal Havenproject, Beheer & Onderhoud en Plaatselijk Kerkenwerk.

In deze dienst is er aandacht voor de mensen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvielen en het nieuwe leven dat we mochten begroeten in de kerk. We zullen hen bij name noemen in deze dienst, omdat al hun namen staan geschreven in de palm van Gods hand. Daarnaast is er alle ruimte om ook hen te gedenken die eerder ons ontvielen en te vieren hen die elders werden geboren/opgedragen/gedoopt. Dit jaar noemen we de namen van:

Overleden gemeenteleden

* Dhr. Michiel Johannes van Heuven

Geboren 16 mei 1934 – Overleden 1 december 2017

* Mevr. Margriet Schonewille

Geboren 13 mei 1951 – Overleden 16 december 2017

* Dhr. Adrianus Jan van der Schoor

Geboren 28 oktober 1946 – Overleden 7 januari 2018

* Dhr. Jan Hedzer van der Kooi

Geboren 26 augustus 1965 – Overleden 9 maart 2018

* Mevr. Maaike Klatten-Van Deelen

Geboren 9 oktober 1933 – Overleden 1 april 2018

* Hedzer van der Kooi

Geboren 9 juni 1937 – Overleden 14 mei 2018

* Mevr. Anje Kremer-Medendorp

Geboren 28 oktober 1930 – Overleden 28 september 2018

Geboren gemeenteleden

* Noud Julian van Pelt, geboren 29 april 2018, zoon van Josch en Cornelie van Pelt, Plutopad

* Femi Lize den Boer, geboren 20 oktober 2018, dochter van Mark en Nadine den Boer zusje vanTijn, Emmy Belinfantestraat.

Zondag 2 december – 1e zondag van de advent

Voorganger is ds. Lennart van Berkel. Lector is Piet van der Sluijs. De KND staat onder leiding van Lisanne Kool en Monica Tange. De Tienerdienst staat onder leiding van Guus Ouwehand. De oppas wordt verzorgd door Trinet Kweekel. De collecten zijn bestemd voor de Voedselbank, Beheer & Onderhoud en PKN Missionair Werk.

Vesperdiensten

Er zijn dit jaar drie adventsvespers in de Dorpskerk en wel de woensdagavonden

28 november, 12 en 19 december van 19.30 – 20.00 uur. Het thema is:

“Advent voor Wie er aan (toe) komt. Weet u welkom.

VANUIT DE WIJKKERKENRAAD / WIJKGEMEENTE

Advent-morgen

Vrijdag 7 december hopen we een Advent-morgen te organiseren voor de ouderen.

We gaan een kerststukje te maken. Gezellige kerstmuziek op de achtergrond. Er zal een eigengemaakt kerstverhaal worden voorgelezen en uiteraard lunchen we met elkaar. Dat doen we aan een feestelijke tafel, die versierd zal worden met de gemaakte kerststukjes. De ochtend begint om 10.00 uur met koffie/thee en zal rond 14.00 uur afgelopen zijn.

Graag aanmelden op de lijst in de hal zodat we weten op hoeveel deelnemers we mogen rekenen.Telefonisch opgeven mag ook bij Jacqueline: 284915 of Marja 674624.

Uiteraard mag het gemaakte kerststukje na afloop mee naar huis worden genomen door de deelnemers.

Weet u welkom! Jacqueline en Marja

 

Kerst Inn 2018 – vrijdagmiddag 7 december van 16.00 tot 19.00 uur

Wat is er te doen:

*er zijn kerstkaarten en allerlei kleine cadeautjes te koop *er is erwtensoep/ bruine bonen soep/ met roggebrood en spek *broodje rookworst *glühwein *koffie/ thee/ chocomelk …..of u komt gewoon lekker rondneuzen en bijkletsen aan de bar

Namens het crea-team, Anneke Tange

 

PASTORALIA

Bericht van overlijden

Op donderdag 15 november is overleden in de leeftijd 78 jaar (geboren 2 februari 1940) mw. Janny Meyboom. Janny is een jongere zus van Nelly 't Hart. Eerder berichtte ik over haar toch wonderbaarlijke opleving naar haar gebroken heup. De laatste twee weken ging ze toch weer achteruit en in de vroege morgen is ze overleden. Na ruim 43 jaar in Amerika te hebben gewerkt was Janny sinds een aantal jaren weer in Nederland en woonde aan het Terras a/d Maas. Ze was dementerende en verder lijden is haar bespaard gebleven. Als u dit leest heeft de uitvaart plaatsgevonden op woensdag 21 november met een dankdienst in de Ontmoetingskerk. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de zussen en broers en verder familie en vrienden.

Een in memoriam volgt in het volgende kerkblad.

We leven mee met

Mw. Vis (Gorsstraat) – Mevrouw Vis verblijft sinds 8 november in het Hospice De Waterlelie. Als ik dit schrijf is ze al behoorlijk verzwakt en heel erg moe. Haar geest is echter helder als ze even ontwaakt. Het is heel moeilijk in te schatten of ze nog leeft als u dit leest. Het zou een vervulling van haar verlangen zijn. Mag Gods wil geschiede.

Marti van der Pluijm - Bij Marti is de borstverwijdering op maandag 5 november zonder complicaties verlopen. Het herstel in het ziekenhuis kende even een terugslag, maar uiteindelijk kon ze toch voor het weekend naar huis. De uitslag van het onderzoek naar de poortwachterklier stemde ook redelijk optimistisch. We zijn dankbaar met Marti, Albert en gezin dat ze tijdig en effectief behandeld kon worden en bidden voor een voorspoedig verder herstel.

Koos Kweekel - Bij Koos Kweekel is uitgezaaide kanker in het buikvlies geconstateerd. Een enorme dreun voor Koos en Coby en het gezin. Koos voelde zich ook niet goed na dit bericht. Achteraf bleek hij een galblaasontsteking te hebben die zich een week later in alle hevigheid openbaarde. Een drain bood al snel verlichting en sinds 15 november is Koos gelukkig weer thuis en voelt zich aanmerkelijk beter. We hopen dat de tijd die Koos en Coby samen nog gegeven is zegenrijk mag zijn.

Jan en Tiny Slagter  – Als u dit leest is Tiny 16 november voor een oogscan geweest en is Jan op 19 november geopereerd. We hopen voor Tiny op een sprankje hoop en voor Jan op een goede operatie. Laten we ook voor Jan en Tiny de handen vouwen en met hen meeleven.

Dhr. Piet Goedendorp  – Laten we als gemeente Piet en Marja, gezin en dierbaren blijven omringen met liefde, aandacht en gebed.

Leen van Gijzen  – De situatie bij Leen blijft redelijk stabiel. Hij draagt zijn ziekte op een waardige manier en voelt zich samen met Ploni zeer gesteund door de aandacht en betrokkenheid. Ze kunnen ondanks de zorgen hier intens dankbaar voor zijn.

Reinie Brouwer – Reinie heeft een flinke wond aan haar scheenbeen opgelopen toen ze met haar been tussen de muur en haar scootmobiel kwam. Ze is uiteindelijk maandag 12 november thuisgekomen, een week later dan verwacht. Ze had 25 hechtingen en mogelijk volgt er nog een huidtransplantatie. Een hart onder de riem kan Reinie zeker gebruiken. Laten we naar haar omzien.

Wil Rensink  – Wil heeft erg veel pijn aan haar rug en is zeer beperkt in haar beweging. Deze situatie valt haar lichamelijk en geestelijk zwaar. Ze is onder behandeling van een orthopeed. Er is een corset voor haar aangemeten. Hopelijk geeft dat wat stabiliteit en verlichting al geeft het ook beperkingen.

Sonja Pronk – Laten we Sonja blijven omringen met liefde, aandacht en gebed.

Gerard Mijnans – Gerard herstelt nog steeds goed. Laten we hopen en bidden, dat het hem goed mag blijven gaan voor hem en zijn gezin, zijn familie, klas en zovelen meer.

Nellie de Haan -  Nellie revalideert thuis verder. Laten we haar niet vergeten.

Maartje Stam – Maartje knapt weer enigszins op van de gordelroos. Het is haar van harte gegund dat haar wereld weer wat groter mag worden. Maartje blijft dankbaar en positief, maar laten we haar niet vergeten.

Huwelijksjubilea

40 jaar getrouwd op 24 november:

* De heer C. van der Giessen en mevr. G. van der Giessen-Wielenga

* De heer en mevrouw ’t Hart-Kalkman,

12,5 jaar getrouwd op 6 december:

* De heer en mevrouw Poldervaart-Lenten, 

 

We wensen u een prettige dag met allen die u dierbaar zijn en Gods Zegen op uw verdere levensweg.

Verjaardagen t/m 7 december

26 november Mevr. J. Klein-Kromhout, Berkenstraat

29 november De heer P.de Ruiter, Maasboulevard

 

Wij wensen u een prettige dag en Gods Zegen toe in uw nieuwe levensjaar.

 

BEHEER

Giften

Giften t.b.v. de wijkkas kunnen gestort worden op ING-rekening:

NL84INGB0009475893, t.n.v. Ontmoetingskerk Wijkkas te Spijkenisse.

Uw kerkrentmeesters, Jan Voogt en Cor Telleman.

terug