Kerkdiensten Kerkdiensten
Zondag 30 juni

De Dorsvloer
Om 10.00 uur een zangdienst is in De Dorsvloer. De dienst is voorbereid door een aantal gemeenteleden en Gera v.d. Linden. Het thema is: op reis gaan. In de liederen zal dit thema op verschillende manieren terugkomen. We zingen vooral bekende liederen, uit verschillende tradities.

De Kern
ds. Harry Gijsen, en er is TNT

De Ontmoetingskerk
Gesloten

Zondag 7 juli

De Kern – Jubileumdienst Crossroads
Gospelkoor Crossroads viert haar tienjarig bestaan. Ds. Brand gaat voor op zondag 7 juli om 10.00 uur in De Kern, Eikenlaan 2, Spijkenisse, maar het koor speelt de hoofdrol.
Stel u voor 10 jaar geleden komt een groepje mensen bij elkaar die graag zingen. Na een tijdelijke dirigent, vonden ze al snel een vaste dirigent die nu nog steeds voor het koor staat: Hans Buis. Er is een muzikaal combo en een heleboel techniek. Er is dus heel wat gedaan in de afgelopen jaren. En waar gaat het om? De goede boodschap van God! Dus zondag 7 juli Crossroads in De Kern. Eind dit jaar voor de vijfde keer  The Sound of Christmas, in theater De Stoep. Om niet te vergeten: Crossroads!

De Ontmoetingskerk – Overstapdienst en afscheidsdienst ds. Lennart van Berkel en gezin
Om 15.00 uur ’s middags is er in de Ontmoetingskerk de overstapdienst voor de kinderen die van de kindernevendienst naar de tienerdienst zullen gaan, omdat ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Het gaat om Kobe Prins en Twan Quak. Daarnaast zullen in deze dienst ds. Lennart van Berkel, Marcella, Tess en Jodi na 6 jaar afscheid nemen van onze wijkgemeente. In de dienst is er tevens volop ruimte voor de leden van Connected die vocaal en muzikaal een bijdrage aan deze dienst zullen leveren. Weet u/jij van harte welkom!
 
terug