Kerkblad nieuws Kerkblad nieuws

BERICHTEN VANUIT DE DRIE WIJKEN

Zondag 19 mei  - Wijkgemeenten De Dorsvloer, De Kern en De Ontmoetingskerk gaan op in wijkgemeente De Verbinding
Op 19 mei is het feest in de Ontmoetingskerk! Na een intensief proces van enkele jaren verkennen, voorbereiden, proberen, vallen en opstaan is er dan die, inmiddels langverwachte, gezamenlijke dienst waarin we het samengaan van de drie wijkgemeenten met elkaar zullen vieren en bezegelen. Na de gemeenteavond van 8 april is er hard gewerkt om de waardevolle reacties, suggesties en verbeteringen vanuit de wijkgemeenten te verwerken.
Na de uitwerking daarvan konden de wijkkerkenraden op 8 mei afzonderlijk, maar elkaars nabijheid als Grote Kerkenraad dan ook in vol vertrouwen formeel besluiten tot opheffing per 19 mei van de wijkgemeenten De Dorsvloer, De Kern en de Ontmoetingskerk en de vorming van wijkgemeente De Verbinding.
Deze dienst zal in het teken staan van de gezamenlijke reis/trektocht die we als mensen van de Weg onder de naam De Verbinding met elkaar zullen beginnen, maar eigenlijk vervolgen vanuit de gegroeide samenwerking en in verbinding met de eeuwenoude wereldwijde Kerk.
Het is een feest van grote vreugde en dankbaarheid, maar ook van weemoed en de pijn van loslaten. In die dubbelheid mogen we elkaar vasthouden en de verbinding zoeken en ervaren in de eenheid waar Gods Geest ons toe oproept. Het evangelie van Johannes 14: 3-21 draagt de woorden van waarheid waarmee we onze gezamenlijke weg door en naar het leven mogen vervolgen en verrijken.
In deze dienst zullen we ook met elkaar de Maaltijd van de Heer vieren, het sacrament van het Heilig Avondmaal. Een teken van verbondenheid met elkaar, maar bovenal met onze levende Heer die zich vanuit liefdevolle dienstbaarheid liet breken en om ons met Hem op te richten en heel te maken. Het nieuwe Verbond, de nieuwe Verbinding tussen hemel en aarde.
Voorgangers zijn mevr. Gera v/d Linden, mevr. Anneke Klavers, ds. Harry Gijsen en ds. Lennart van Berkel. Het orgel wordt bespeeld door Peter de Rijke en hij zal ook de uit drie wijken samengestelde zanggroep begeleiden. Daarnaast is er de bijdrage van Mariëlle de Jong-de Hoog op de bugel.
De KND staat onder leiding van Marcella van Berkel en Monica Tange. Er is geen Tienerdienst. De oppas wordt verzorgd door Trinet Kweekel. De collecten zijn bestemd voor de Diaconie, Beheer & Onderhoud en Wijkkas.

Terugblik dienst en lunch 5 mei – 25-40 jaar
Op zondag 5 mei was er een speciale dienst voor leden in de leeftijd van 25-40 jaar en hun kinderen. In wijkgemeente De Verbinding vallen ruim 250 mensen in die leeftijdscategorie. Allen waren persoonlijk voor deze dienst uitgenodigd middels een brief. Een aantal uit deze groep had zich aangemeld voor de aansluitende lunch. Het was een groep bestaande uit trouwe kerkgangers, mensen die af en toe kwamen of bijna nooit. Het was mooi om elkaar beter te leren kennen en van elkaar te horen, dat we elkaar vaker willen ontmoeten. Ook gaf een aantal aan dankbaar te zijn voor de warme uitnodiging en te willen gaan helpen bouwen aan deze nieuwe wijkgemeente. Hoopvolle signalen en dankbaarheid overheerste dan ook. De uitnodiging voor het vervolg is verzonden! Wordt vervolgd.
Ds. Lennart van Berkel


WIJKBERICHTEN ONTMOETINGSKERK

Bij de diensten

Zondag 19 mei  - Samensmelting 3 wijkgemeenten tot De Verbinding
Zie gezamenlijke berichten van de drie wijkgemeenten / De Verbinding.

Zondag 26 mei
Voorganger is de heer Jan Sinia. Lector is Christian Prins. De KND staat onder leiding van Annet Euwijk en Yvonne Verhoog. De Tienernevendienst staat onder leiding van Eefje Prins. De oppas wordt verzorgd door Sija en Tetske Prins. De collecten zijn bestemd voor de Algemeen Kerkenwerk, Beheer & Onderhoud en Plaatselijk Ouderenwerk.

Zondag 2 juni
Voorganger is ds. Lennart van Berkel. Lector is Gert-Jan Mensink. De KND staat onder leiding van Marcella van Berkel en Jolijn Bezemer. Er is geen Tienernevendienst. De oppas wordt verzorgd door Noa Herrewijnen. De collecten zijn bestemd voor Zinterest, Beheer & Onderhoud en Stichting Leergeld.

Zondag 2 juni - Jongerendienst
We zoeken naar een mooie invulling van deze dienst/viering/bijeenkomst met de jongeren en kijken wat er gezien de examens haalbaar is.


VANUIT DE WIJKKERKENRAAD / WIJKGEMEENTE

Terugblik Ontmoetingsmiddag van 26 april j.l.
Wat was het een prachtige middag met Lennart en Marcel Klavers. Ze deelden met ons een bijzondere vakantie die ze met acht mannen maakten. De foto’s van een bergbeklimming in het mooie Oostenrijk, vergezichten, bergtoppen van boven de 3.000 meter, de Alpenweide met rinkelende koeienbellen, smalle bergpaadjes soms best wel een beetje eng om daar te lopen, maar de groep kwam gelukkig weer heelhuids in de berghut aan. Het was er zonnig, maar ook momenten dat er geschuild moest worden voor een felle onweersbui. Hierdoor moesten de koeien spoorslags op stal en de groep schuilde ook bij de boer onder het genot van een biertje. Want ja, ze waren er nu toch en moesten wachten tot de bui overdreef. Lennart en Marcel dank dat jullie dit met ons wilde delen.
Na het mooie Oostenrijk weer  terug in het Hollandse laagland in de OK, waar tegen half zes het buffet geopend werd. Het zag er zoals altijd weer fantastisch uit, iedereen heeft er van genoten. Nu wordt het even stil rond de Ontmoetingsmiddagen. Velen zullen de komende tijd voor langere of kortere tijd met vakantie gaan. Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en een veilige thuiskomst geniet van de schepping die ons is gegeven.
Bij leven en welzijn melden Marja en ik ons weer aan het einde van de zomer. Tot dan!
Met een hartelijke groet Marja en Jacqueline

PS: Noteert u vast 9 augustus in uw agenda. Dan houden we de Chinese maaltijd!
Nadere informatie volgt later.


PASTORALIA

We leven mee met
We blijven in gebed en gedachten meeleven met Piet Goedendorp (P.C. Hooftstraat).
Klaasje Kweekel (Buurtzorgpension Spijkenisse Medische Centrum, kamer 6 – De situatie van Klaasje is als ik dit schrijf zeer zorgelijk. Ze is in slaap gebracht vanwege haar uitzichtloze situatie en het lichaam dat qua stofwisseling niet meer werkte. We bidden voor Klaasje om Gods genade, en voor dochter Marry, zoon Jan met Jen, schoondochter Karin, de kleinkinderen en natuurlijk haar zussen waarvan we Co goed kennen om Gods troostende kracht en nabijheid.
Leen van Gijzen (Maasboulevard) – Leen en Plonie van Gijzen mochten tot hun grote dankbaarheid de Paaskaars ontvangen. We hopen en bidden om Gods nabijheid.
Dhr. Vermaas (IJsselstraat) – Jan en Lien zijn blij en dankbaar dat het tot nu toe zo mag gaan en met de immunotherapie.
Mw. Kokjé (Speenkruidpad) – Mw. Kokjé herstelt stukje bij beetje, maar de operatie was pijnlijk. Gelukkig is deze wel goed verlopen en zijn de vooruitzichten goed.
Mw. Co Klein-Kromhout (Berkenstraat) – Co maakt vorderingen, maar heeft nog wel tijd nodig. Ze is dankbaar en hoopvol en voelt zich gedragen door de steun, zorg en liefde van Henk en de (klein)kinderen en haar Hemelse Vader. We hopen en bidden voor een goed verder herstel.
Mw. Janny Van der Schoor-’t Hart (Suze Robertsonstraat) – Helaas is opereren nog steeds te riskant. De situatie is redelijk stabiel, maar pijnlijk en ongemakkelijk. Hopelijk mag haar lichaam zichzelf herstellen. Laten we Janny blijven ondersteunen in deze moeilijke tijd.

Verjaardagen t/m 7 juni
18   mei          Mevr. C. Poort-Van Rijnswou,
                        Kometenstraat
23   mei          Mevr. A.S. Molenaar-De Waard
                        Beukenlaan
25   mei          De heer C.C. Borsje
                        De Olmen
29   mei          Mevr. J.E. Overgaauw-Van Rij
                        Staringplantsoen
29  mei           Mevr. M. Kamstra-Huizenga
                        Fresiastraat
29  mei           Mevr. J.M. van der Sluijs-De Goede
                        Paganinihof
31  mei           Mevr. A.A. Kweekel-Van der Sluijs
                        Kees de Groenplein
1   juni            De heer P. Wind
                        Pelikaanhoek
2   juni            Mevr. A.W. Holster-De Rover
                        Dr. J.M. den Uyllaan
5   juni            Mevr. G .Koster-Lagendijk
                        Ranonkelstraat
6   juni            De heer P.A. van der Sluijs
                        Paganinihof
7   juni            Mevr. A. de Klerk-Molendijk
                        Tulpstraat
7   juni            De heer G. Rensink,
                        Kaarstraat
7 juni              Mw. A.A.M. Wind-van Gogh
                        Pelikaanhoek

Wij wensen u een prettige dag en Gods Zegen toe in uw nieuwe levensjaar.


BEHEER

Giften
Ontvangen van NN via Esther Deijl € 50,= tbv de wijkkas.
Hartelijk dank.
 
Giften t.b.v. de wijkkas kunnen gestort worden op ING-rekening:
NL84INGB0009475893, t.n.v. Ontmoetingskerk Wijkkas te Spijkenisse.
Uw kerkrentmeesters, Jan Voogt en Cor Telleman.


 

terug