30-03-2014 - Vragende Stilte 30-03-2014 - Vragende Stilte

Het thema van vandaag voor de symbolisch schikking is: Vragende stilte
De kleur is roze.

 
Straks lezen we hoe Jezus aan de Farizeeen vragen stelt die zij niet kunnen beantwoorden.
Ook durven ze Jezus geen vragen meer te stellen…… het wordt stil.
Het is een zwijgen waar niet veel goeds uit voortkomt.
In dit zwijgen worden de plannen beraamd om Jezus monddood te maken, ja om Hem te doden.
Als teken van de stilte zijn de drie protea’s met lint dichtgebonden.
De op amarylus verwijst naar de Messias: teer en toch vol kracht!
Het roze wijst erop dat we halverwege de 40 dagentijd zijn. Voorzichtig kleurt het ingetogen paars even lichter naar het roze.
 
Klein gedicht bij deze schikking is:
Vragen
ze dwingen
tot  nadenken
 
Is Hij de Messias
de beloofde bevrijder?
 
Trouwe God
Dat wij zien wat voor ogen is.
Uw aanwezigheid
vragend
teer
vol zachte kracht 

terug