13-04-2014 - Angstige stilte 13-04-2014 - Angstige stilte

Jezus gaat naar de hof van Getsemane om er in stilte te bidden.
Hij is erg bedroefd. Aan zijn leerlingen, drie in het bijzonder vraagt hij om met hem te waken. Zelf gaat hij nog wat verder de hof in.  De gedachte dat er anderen zijn die aan je denken kan helpen, maar hoe moeilijk kan dat zijn.
We zien het aan de leerlingen die er tot drie keer toe niet in slagen om wakker te blijven. De eenzaamheid, de angst en pijn, de worsteling van Jezus….

De weg van Jezus die we deze Veertigdagentijd volgen begon met een vrolijke intocht.
Nu bevinden we ons in de hof van Getsemane en is de sfeer dreigend. We horen hoe Jezus worstelt met zijn angst en intens bidt of er een andere weg is. Zijn bidden, zijn strijd wordt weergegeven door de donkere Callas. Aan de andere kant van de poort zien we het zachte mos. Het staat voor de leerlingen die slapen. In de stilte van de nacht zijn ze afgehaakt.
 

Donker is de nacht,
stilte vol angst
Laat de beker voorbij gaan
niet mijn:
Uw wil geschiede
Trouwe God, dat wij niet afhaken
bij angst en verdriet,
niet slapen
stil erbij blijven

terug