Doopdiensten Doopdiensten

Doopdiensten

Als u uw kindje wilt laten dopen, kan er in samenspraak met de predikant een datum worden vastgesteld.

Voorafgaand aan de dienst vindt er met de ouders van de dopeling een gesprek plaats over onder andere de betekenis van de doop, de gang van zaken tijdens de dienst en de christelijke opvoeding.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de predikant


foto's doopdienst 10 november 2013 van Mathijs Abraham Kortland.

foto's doopdienst 5 januari 2014 van Jodi Wendi Lucille van Berkel


Het wiegje als beschermend nestje.
De witte roos - Jodi - zuiverheid
De twee anturiums hartvormig en rood, de kleur van de liefde.Haar ouders die haar in liefde hebben ontvangen en Jodi daar ook mee zullen omgeven.
De twee vingerbladen om de bloemen: God houdt hen in Zijn hand gevat.
De gerbera: haar zusje Tess.
De kleine witte bloemetjes als een dekentje eromheen: de familie en de gemeente die om jullie heenstaan.
De hedera: altijd groen - Gods trouw
De ster boven het wiegje: dat Jodi de ster mag gaan volgen en in het leven een sterretje mag zijn.
De varentakjes: symbolisch als een zegen over Jodi, Marcella, Lennart en Tess. 

Doopdienst op 12 januari 2014 van
Lucas Cees Freerk Mast en Rowan Klaas Simon van den Adel.

De witte bloemen symboliseren de dopelingen en het zeil van het schip.
De donkerpaarse bloemetjes staan voor de ouders.
De lichtpaarse voor de kerkelijke gemeente.
De twee grote bladeren symboliseren de handen van God.
De hedera  is een teken van de eeuwigdurende band van God met de mensen.
Het scheepje loodst God  door de woelige baren van het leven, zoals de tekst van een oud gezang dat zo mooi verwoordt:
 
't Scheepke onder Jezus' hoede,
met de kruisvlag hoog in top,
neemt als arke der verlossing
allen, die in nood zijn, op.
Al staat de zee ook hol en hoog
En zweept de storm ons voort,
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
en 't veilig strand voor oog.
 

terug