Kerkbladnieuws Kerkbladnieuws

WIJKBERICHTEN
 
Bij de diensten
 
Zondag 25 maart – Palmpasen
We beginnen deze zondag om 8.30 uur in de wijkzaal met een Palmpasenontbijt georganiseerd door de liturgiegroep. Let op: de klok gaat van 24 op 25 maart een
uur vooruit, dus met het Palmpaasontbijt kunt u een uur korter slapen!
 
De dienst begint daarna om 10.00 uur:
Voorganger is ds. Lennart van Berkel. Lector is Gert Jan Mensink. De KND staat onder leiding van Marcella van Berkel en Monica Tange. Er is geen Tienerdienst. De oppas wordt verzorgd door Jolijn Bezemer. De collecten zijn bestemd voor Plaatselijk Kerkenwerk,  Beheer & Onderhoud en KIA Palmzondag.
 
Witte Donderdag 29 maart – Maaltijd van de Heer
Voorganger is ds. Lennart van Berkel in samenwerking met de Liturgiegroep. Tijdens deze dienst zal het Heilig Avondmaal in zittende vorm plaatsvinden. De tafels zullen dit maal in een kruisvorm staan. De muzikale begeleiding is ditmaal in handen van Leendert Kool op de piano. Aanvang 19.30 uur.
 
Goede Vrijdag 30 maart  – aanvang 19.30 uur
Voorganger is ds. Lennart van Berkel in samenwerking met de Liturgiegroep. We zullen lezen uit Hosea 6: 1-6, Hebreeën 9: 11-15 en uiteraard het lijdensevangelie volgens Johannes 18: 1 – 19: 42. Lezen, bidden, zingen en stil zijn, luisteren naar het beklag van God en alles wordt langzaam donker om ons heen. Het begin van de tijd van bidden en waken. Een altijd indrukwekkende dienst die ons enigszins doet beseffen welk een eenzaamheid, angst, pijn, maar ook een overgave en liefde Jezus gevoeld en getoond heeft.
 
Stille Zaterdag 31 maart – aanvang 20.30 uur
Vanaf  19.30 uur zal er tot ongeveer 20.15 uur een korte wandeling worden georganiseerd. Vertrek vanaf de Ontmoetingskerk. Mocht u vergeten zijn zich op te geven dan kunt u gewoon aansluiten.
Om 20.30 uur zal de dienst beginnen. Voorganger is ds. Lennart van Berkel in samenwerking met de liturgiegroep. Tijdens deze dienst zal het licht van de nieuwe Paaskaars worden binnengebracht. Daarnaast is er gelegenheid om uw/jouw doop te gedenken. Na de dienst vieren we met elkaar dat het Paaslicht is ontstoken met het eten van (gersten)brood, crackers, toastjes met (kruiden)boter en kaasjes en het drinken van wijn/druivensap.
Tevens kunt u in de Paasnacht (en anders op Paasmorgen) uw eigen huispaaskaars ontsteken aan de nieuwe ‘grote’ Paaskaars.
 
Paasmorgen zondag 1 april
Het thema is we worden om de tuin geleid. Voorganger is ds. Lennart van Berkel en de dienst wordt muzikaal/vocaal opgeluisterd door Gospelband Cross-over uit Rhoon. Lector is Christian Prins. De KND staat onder leiding van Marcella van Berkel en Yvonne Verhoog. De Tienernevendienst is onder leiding van Guus Ouwehand. De oppas wordt verzorgd door Natasja Bezemer. De collecten zijn bestemd voor de Paascollecte,  Beheer & Onderhoud en PKN Jeugdwerk.
 

 
Zondag 8 april
Voorganger is ds. Lennart van Berkel. Lector is Gert Jan Mensink. De KND staat onder leiding van Lisanne Kool en Monica Tange. Er is geen Tienernevendienst. De oppas wordt verzorgd door Marcella van Berkel.
De collecten zijn bestemd voor Internet Kerkdiensten, Beheer & Onderhoud en de Diaconie.
 
VANUIT DE WIJKKERKENRAAD / WIJKGEMEENTE
 
Boekbespreking
Maandagavond 26 maart is er een boekbespreking van het boek "Een muur van water" van Teuntje de Haan. Aanvang 20.00 uur, maar om 19.30 uur staat de koffie klaar.
Weet je welkom!
Marion Tiessen, 06 - 519  39 666
 
Afwezigheid predikant
In de periode van vrijdag 20 april t/m zaterdag 12 mei hopen wij met het gezin in het buitenland te verblijven voor een rondreis en familiebezoek. In die periode kunt u zich voor (crisis)pastoraat wenden tot de scriba of mijn collega’s van De Kern en De Dorsvloer.
 
PASTORALIA
 
Kerkelijk huwelijk
Op vrijdag 16 maart zijn in het huwelijk getreden Patrick de Graad en Linda Bertelink (Grote Beerstraat 18D – 3204 VB) en aansluitend is hun huwelijk ingezegend in de Ontmoetingskerk. We feliciteren het bruidspaar en wensen veel liefde en gezegende jaren toe.
 
In memoriam – Dhr. Jan Hedzer van der Kooi (26 augustus 1965 – 9 maart 2018)
Op 9 maart overleed op 52-jarige leeftijd dhr. Jan van der Kooi. Jan verbleef de laatste weken in het hospice waar zijn vriendin Heleen hem met wat hulp liefdevol verzorgd heeft. Sinds augustus 2016 wist Jan dat hij uitgezaaide longkanker (niet-rokersvariant) had. Zijn vermoeden werd pijnlijk bevestigd.
Jan werd na zus Anneke geboren en woonde het grootste deel van zijn jeugd aan De Olmen. Hij was een vrolijk, ondernemend jongetje, dat hield van vissen en honkbal. In zijn tienerjaren kreeg hij vrienden die niet altijd een goede invloed op hem hadden. Hij deed mee, maar had een ander karakter. Het huwelijk van zijn ouders strandde, wat voor het gezin niet gemakkelijk was en is.
Na de MTS in Rotterdam kwam hij in de ICT terecht. Hij kreeg een relatie en ging samenwonen in de Maaswijk. Ze kregen twee dochters, Jerney en Mitzy. Maar door de psychische problemen van zijn partner was er toen Jerney 4 jaar was een onhoudbare situatie ontstaan. Ondanks gevoerde processen heeft Jan tot zijn groot verdriet zijn dochters nog slechts een paar keer gezien, maar de laatste twaalf jaar niet meer. Hij had ze nog zoveel vaderliefde,  –steun en praktische levenswijsheid willen (mee)geven. Er is hem veel onrecht aangedaan. Ook voor zijn ouders en zus Anneke en gezin was dit intens verdrietig.
Jan is door een diep dal gegaan, maar heeft zichzelf herpakt en bleef doorwerken. Hij was een doorzetter, eigenwijs, had veel humor en was bovenal een liefdevol mens. Een open en eerlijk mens, die fouten kon toegeven. De laatste ruim zes jaar was hij samen met Heleen. Ze waren gelukkig en hebben nog een mooie reis door Europa gemaakt vorig jaar zomer. Het huis in de Maaswijk was verkocht en Jan woonde in een flat aan de Jacob Catsstraat. Zo verzwakt als hij was heeft hij deze nog behoorlijk opgeknapt. Jan had gouwe handjes, maar het ging amper nog.
 
In onze gesprekken deelde hij open, eerlijk en kwetsbaar zijn leven en zochten we steun bij Jezus. Het grote kruis in de Ontmoetingskerk was hem dierbaar. Samen stelden we de liturgie samen. Hij wist wat hij wilde, zoals in alles. Met de blik op een kaart van het Jezusbeeld in Rio de Janeiro stierf hij vol overgave. Op zaterdag 17 maart namen we afscheid en lazen Psalm 139. We luisterden naar de door hem gekozen, indrukwekkende muziek. We mochten woorden spreken die Jan recht deden, eindelijk. We laten hem los en vertrouwen hem toe aan Gods dragende handen. Het is volbracht. Mag de herinnering aan Jan van der Kooi ons tot zegen zijn. We zijn in gedachten en gebed verbonden met zijn dochters, vriendin Heleen, moeder Boukje en vader Hedzer, zus Anneke en haar gezin en een ieder die hem zal missen.
 
We leven mee met
Dhr. Jan Slagter  – Jan Slagter wordt op 26 maart geopereerd aan de blaas. Per abuis werd in het vorige kerkblad vermeld dat Jan blaaskanker heeft. Pas nadat het weefsel is onderzocht weet Jan welke ziekte er in de blaas zit. We leven met hem en Tiny mee.
Dhr. Hedzer van der Kooi – Dhr. Hedzer van der Kooi heeft 17 maart zijn geliefde zoon Jan moeten begraven. En nu moet hij zelf voor een chemokuur. Bij hem is asbestkanker geconstateerd. Een harde werkelijkheid. Hedzer is dankbaar dat het zich pas zo laat heeft geopenbaard, maar de (dreigende) dood werpt een schaduw over zijn leven. Hij is sterk afgevallen, verzwakt en heeft al veel pijn. We wensen hem Gods nabijheid toe om dit samen met zijn verdriet te dragen.
Mw. Klaasje Kweekel – Klaasje heeft maandag 12 maart onfortuinlijk haar heup gebroken. Ze is geopereerd in het St. Franciscusgasthuis in Rotterdam en op dit moment is het afwachten waar ze naar toe kan om te revalideren. Heel sneu voor deze nog vitale vrouw. We hopen dat ze snel mag opknappen en wensen haar Gods kracht toe. Natuurlijk ook voor dochter Marry.
Mw. Bredemeijer – Mw. Bredemeijer is verblijft nog steeds in de De Wetering in afwachting van een kamer in de verpleging van het Terras aan de Maas. Hopelijk komt daar in april een kamer beschikbaar. Laten we aan haar blijven denken.
 

Huwelijksjubilea
In haar vergadering van 12 maart heeft de wijkkerkenraad besloten dat we de volgende huwelijksjubilea zullen vermelden: 12½, 25, 40 en vervolgens elke 5 jaar – 45, 50 etc. Dit betekent dat 12½ en 45 jaar ‘nieuw’ zijn. De redenen hiervoor zijn, dat we ook aandacht willen hebben voor en verbonden willen zijn met jonge echtparen en daarnaast willen we uitdrukken dat een jubileum (in deze tijd) niet vanzelfsprekend is en we willen delen in die vreugde en dankbaarheid.
 
60 jaar getrouwd
9 april het echtpaar C. Verduyn - L. van der Sluis
 
50 jaar getrouwd
11 april het echtpaar C.C. Borsje - P. Groenewoud,
 
12½ jaar getrouwd (zie toelichting hierboven)
15 maart was het echtpaar M.B.J. Zuidam-A.C. Kostense 12 ½ jaar getrouwd.
 
Wij wensen u een mooie dag met allen die u dierbaar zijn en Gods Zegen
op uw verdere levenspad.
 
 

Verjaardagen t/m 15 april
 
30-03              Mevr. A. van de Merwe–Kweekel,
 
31-03              Mevr. F. Kik-De Vries,
 
01-04              De heer J.A. Kleingeld,
 
04-04              Mevr. A. Grauss-Nugteren,
 
05-04              Mevr. M. van de Wetering-Wijgerse,
 
06-04              Mevr. T. Herrewijnen-Van Genderen,
 
12-04              Mevr. K. Ooms-Rook,
 
Wij wensen u een prettige dag en Gods Zegen toe in uw nieuwe levensjaar
 
BEHEER
 
Huiskamer
Beste mensen,
Door het klusteam wordt de voormalige SOVA-ruimte omgetoverd tot een ruimte voor jong en oud. Frisse kleuren en een houten vloer maken de ruimte eigentijds.
Een soort “huiskamer”. Om het persoonlijker te maken voor onze wijkgemeente zijn we op zoek naar een foto’s, mag van een gebeurtenis in of met de kerk zijn of gewoon een leuke foto van mensen van de Ontmoetingskerk. Als u die wil aanleveren in een houten lijstje dan verven we die in passende kleuren en maken zo in deze ruimte een fotowand van onze wijkgemeente.
Vanaf 15 maart staat er in deze ruimte een doos waar u de foto met lijst in kunt doen. Kunt u gelijk even kijken hoe mooi het wordt.
 
Verder zijn we nog op zoek naar 8 houten ‘eetkamer-stoelen” van verschillende uitvoeringen. Dus het moeten juist niet dezelfde zijn. Ook die gaan we dan in passende kleuren verven.
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
 
Het Klusteam en Hanneke Boorsma (ontwerp).
 
Giften
Giften t.b.v. de wijkkas kunnen gestort worden op ING-rekening:
NL84INGB0009475893, tnv Ontmoetingskerk Wijkkas te Spijkenisse.
 
Uw kerkrentmeesters, Jan Voogt en Cor Telleman.
 
 

terug