Kerkbladnieuws Kerkbladnieuws

PAGINA 3 – KERKDIENSTEN
De locatie van de startdienst van De Kern, De Ontmoetingskerk en De Dorsvloer is Zadkine College, Sportlaan 13, 3202 VW Spijkenisse. Aanvang is 10.00 uur. Voorgangers zijn ds. L. van Berkel, ds. H. Gijsen, mw. G. van der Linden en ds. M. Meijer.
 
 
BERICHTEN VANUIT DE DRIE WIJKEN  
(en waar nog nodig een verwijzing onder alle wijkberichten s.v.p.)
 
Zondag 2 september – Gezamenlijke startzondag in het Zadkine College
 
Inleiding en thema – we zijn allemaal nodig voor die goede gesprekken!
Op zondag 2 september hopen we met elkaar een prachtige gezamenlijke start te maken! De start van een bijzonder kerkelijk seizoen waarin de gezamenlijke toekomst concreet ingekleurd en ingevuld zal gaan worden. Het starten hiermee doen we aan de hand van het thema ‘een goed gesprek’. Dit inkleuren en invullen ontstaat in ontmoetingen tussen mensen, gemeenteleden, kinderen van één Vader, die het Woord zelf woorden proberen te geven, in een goed gesprek dus. Gesprekken waarin we Gods Geest aanwezig veronderstellen. Pas als we met elkaar in gesprek gaan leren we elkaar beter kennen, vaak zal dat verrassend meevallen en smaken naar meer, soms valt het tegen, maar voor ieder van ons zal er een plaats zijn in de toekomstige gemeente. Voor gesprekken zijn echter wel mensen nodig, we rekenen dan ook op jullie aanwezigheid!!! We hebben u en jij nodig! Laat je stem horen, breng je ideeën in, laat je betrokkenheid voelen, weet je verbonden.
 
Locatie en vervoer – laat geen praktische hobbel u/jou weerhouden om erbij te zijn
De locatie is voor ons allemaal niet zo vertrouwd als anders op zondagmorgen en is ook niet voor iedereen even gemakkelijk te bereiken, namelijk het Zadkine College. Dit mag echter voor niemand een belemmering zijn! Als u/jij vervoer nodig hebt, geef dit aan bij iemand van de kerkenraad of gewoon bij een ander gemeentelid op de zondagmorgen van 26 augustus. En andersom, als u/jij een auto hebt, denk eens aan mensen die u mee zou kunnen nemen. Nodig ze uit mee te gaan! En waarschijnlijk begint het ‘goede gesprek’ dan al of in de autorit naar het Zadkine College. Het gebouw is zeer toegankelijk voor rolstoelen/rollators! De bereikbaarheid van deze locatie is goed. De bushalte van lijn 105 staat precies voor de deur. Parkeren is gratis en kan op het terrein van of in de directe nabijheid van de school (zie ook het parkeerterrein van het naastgelegen Zadkinegebouw aan Sportlaan 15). Dus aarzel niet en wees erbij!
 
Programma op zondag 2 september

  • 09.30-10.00 uur – Welkom en inloop
  • 10.00-11.15 uur – De kerkdienst met een verfrissende, maar ook vertrouwde liturgie
  • 11.15-11.45 uur – Ontmoeting rondom Koffie/thee/limonade
  • 11.45-12.05 uur – Werkvorm ‘Lopend diner’
  • 12.05-12.20 uur – Uitleg urgentie van samenwerking
  • 12.20-12.50 uur – Lunch
  • 12.50-13.00 uur – Uitleg vervolgprogramma
  • 13.00-14.00 uur – Werkvorm ‘Open Space’
  • 14.00-14.10 uur – Afsluiting en gauw tot ziens
  • 14.10-15.00 uur – Vertrek/schoonmaak/opruimen etc. (hulp is altijd welkom!)
Praktische zaken
·       Lunch: we nemen allemaal lunch mee waar we zelf ruim genoeg aan zouden hebben. Deze lunch worden bij binnenkomst verdeeld over tafels met broodjes/boterhammen met en zonder boter, vegetarisch, glutenvrij en andersoortige lunch (fruit, bijv.). Voor het drinken wordt gezorgd.
·       Veiligheid: vanuit de gemeente en ook vanuit Zadkine zal er BHV aanwezig zijn
Gezamenlijke kinderactiviteit startzondag
Zondag 2 september is er na de gezamenlijk dienst op startzondag ook nog een gezamenlijke activiteit voor alle kinderen. Het thema van de dienst is "Een goed gesprek" en wij gaan door middel van een Party & Co spel met christelijke vragen ook met elkaar in gesprek en nadenken over bepaalde onderwerpen. Mocht u als ouders (of gewoon als gemeentelid) nog ideeën hebben of mee willen helpen horen we dat ook graag. U kunt contact opnemen met Marcella van Berkel, 06-19582474.
Groetjes van de KinderNevenDiensten
 
WIJKBERICHTEN ONTMOETINGSKERK
 
Bij de diensten
 
Zondag 26 augustus
Voorganger is ds. Lennart van Berkel. Lector is Marcella van Berkel. De KND staat onder leiding van Hanneke Boorsma en Monica Tange. Er is geen Tienernevendienst. De oppas wordt verzorgd door Jolijn Bezemer.
De collecten zijn bestemd voor de Wijk, Beheer & Onderhoud en de Diaconie.
 
Zondag 2 september – Gezamenlijke Startzondag (zie gezamenlijke berichten)
Vandaag is het startzondag voor de drie wijkgemeente in het Zadkine College, Sportlaan 13.
Het thema van deze dienst zal zijn “een goed gesprek”.
Lectrice is Natasja Bezemer. De KND staat onder leiding van Annet Euwijk en Jolijn Bezemer. De oppas wordt verzorgd door Carola van Schaijk.
De collecten zijn bestemd voor de Diaconie, Beheer & Onderhoud en PKN Missionair Werk.
Zie voor verdere informatie de gezamenlijke berichtgeving vanuit de drie wijken!
 
Gezamenlijke kinderactiviteit startzondag
Zondag 2 september is er na de gezamenlijk dienst op startzondag ook nog een gezamenlijke activiteit voor alle kinderen. Het thema van de dienst is "Een goed gesprek" en wij gaan door middel van een Party & Co spel met christelijke vragen ook met elkaar in gesprek en nadenken over bepaalde onderwerpen. Mocht u als ouders (of gewoon als gemeentelid) nog ideeën hebben of mee willen helpen horen we dat ook graag. U kunt contact opnemen met Marcella van Berkel, 06-19582474. Groetjes van de KinderNevenDiensten.
 
 
VANUIT DE WIJKKERKENRAAD / WIJKGEMEENTE
 
Chinese maaltijd
Op 10 augustus schoven 60 gasten aan om elkaar te ontmoeten en met elkaar te genieten van een wederom heerlijke Chinese maaltijd. Wat een feest als zoveel mensen de weg weten te vinden naar de Ontmoetingskerk. Ook mochten we gasten uit andere wijken verwelkomen. Sommigen zijn zelfs al vaste gasten in ons midden. Hoe fijn is dat!! Dank aan Jacqueline en Mieke die de stukjes in het kerkblad/ de beamer en de lijsten verzorgden en niet te vergeten het contact met Forum, want daar komt al het heerlijke eten vandaan.
De volgende Ontmoetingsmiddag zal in oktober zijn. Houdt u de publicatie in het kerkblad en op de beamer in de gaten zodat u de volgende middag niet hoeft te missen. Tot dan!
Hartelijke groet, Jacqueline en Marja
 
Boekbespreking – donderdag 20 september
In september starten wij weer met veel plezier een nieuw seizoen van de boekbespreking. De eerst boekbespreking is op donderdagavond 20 september. Het boek wat voor de zomervakantie met elkaar is uitgezocht is Dorsvloer vol confetti van Franca Treur. 
Katelijne groeit op in een strenggelovig boerengezin in Zeeland. Als enig meisje tussen 6 broers. Zij wordt nauwelijks bij het boerenwerk betrokken, hierdoor gaan de gesprekken aan tafels grotendeels aan haar voorbij. Haar gedachten gaan haar eigen gang en laat zich daarbij meeslepen door  familieverhalen, dorpsroddels, Bijbelverhalen en bekeringsgeschiedenissen. Dorsvloer vol confetti is een sensitieve roman over de strijd van ieder mens om een eigen leven, en tegelijkertijd een liefdevol portret van een Zeeuws orthodoxe boerengemeenschap met een eigen vertelcultuur.
Marion Tiessen 06-51939666
 
 
PASTORALIA
 
Bedankje
Graag willen wij iedereen bedanken voor het medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en ook tijdens mijn herstel thuis in de vorm van kaarten, telefoontjes, bezoekjes. Het heeft ons heel veel gedaan, zoveel medeleven. Het voelde als een warme deken. Wat fijn om zulke mensen om je heen te hebben. Koos en Coby Kweekel.
 
We leven mee met
Dhr. Leen van Gijzen – Bij Leen en Ploni kwam vorige week het gevreesde, maar niet minder ontstellende bericht, dat zijn longklachten veroorzaakt worden door asbestkanker. Behandelingen ter genezing zijn er niet en het effect van mogelijke behandelingen tot levensverlenging is onzeker. Een dergelijk bericht is een dreun van Leen en Ploni en hun gezin en iedereen met hen verbonden. Wij als gemeente leven met hen mee in gebeden en gedachten in deze onzekere en onwerkelijke tijd. 
Mw. Coby Overgaauw – Coby is thuis en herstellende van de operatie aan haar hartklep. We hopen op en bidden om een voorspoedig herstel.
Mw. Lijntje Verduyn – Vorige week berichtte haar man Cor mij, dat zijn vrouw Lijntje is overgebracht naar De Es, waar ze al kwam voor de dagbesteding. In april van dit jaar waren ze nog 60 jaar getrouwd en Cor heeft Lijntje lange tijd zelf thuis verzorgd, maar het ging helaas niet meer. We bidden ook hier voor een moeilijk proces van het loslaten van elkaar en de mantelzorg.
 
Huwelijksjubileum
 
Op 7 september a.s. zijn de heer G. Knegt en mevr. J.J. de Jonge,
45 jaar getrouwd
 

terug