zo 15 apr 2018  om 10.00 uur
Voorganger: de heer J. Crezee
Eredienst

ORDE VAN DIENST voor de zondagmorgendienst van 15 april 2018.

 
Welkom door voorganger

Intocht (gemeente gaat staan)

         Stil gebed
         Intochtslied: Lied 103 : 1 en 2 ( Zegen, mijn ziel…)
         Bemoediging en Groet
         Vervolg: Klein Gloria 

Voorbereiding
         
Zingen: Lied 103 : 3

Verootmoedigingsgebed
Woord van vergeving
         Zingen: Lied 103 : 4

De 10 Woorden volgens Exodus 20 : 1 – 17 (uit: Bijbel in GewoneTaal)
         Zingen: Lied 310 (Eén is de Heer, ….)
 

Dienst van het Woord

         Gebed om verlichting door de heilige geest
         * Kinderen naar de kindernevendienst, nemen kleine Paaskaars   
            mee en zingen een kinderlied:


                         Wij gaan vooer even uit elkaar
                     en delen nu heet licht
                     dat licht vertelt ons iets van God
                     op hem zijn wij gericht

 
                   Straks zoeken wij elkaar weer op 
                   en elk heeft zijn verhaal.
                  Het licht verbindt ons met elkaar, 
                   het is voor allemaal.
 
 
Schiftlezing O.T.: Deuteronomium 34 : 1 – 12
Zingen: Lied 90 : 1 (Gij zijt geweest, …….)

         Schriftlezing N.T.: Marcus 9 : 2 – 9
         Zingen: Lied 90 : 8     

 
Verkondiging : Aan de grens gekomen……
         
Moment van stilte

         Zingen: Lied 753 ( Er is een land van louter licht..)
         

Dienst van het Antwoord

Mededelingen door de predikant of ouderling van dienst.
Dankzegging en Voorbeden
Stil gebed afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Inzameling van de Gaven
      
Eerste collecte is bestemd voor de Diaconie
      de tweede collecte is voor Beheer en Onderhoud
      en de deurcollecte is voor  Algemeen Kerkenwerk

 * Tijdens de collecte komen de kinderen uit de nevendienst.


Slotlied: Lied 513 (God heeft het eerste woord….)


Wegzending en Zegen 


De gemeente zingt 3 maal Amen
 
 

terug