zo 4 nov 2018  om 10.00 uur
Voorganger: ds.Philip Spaa
Eredienst
Ouderling: Thea den Boer
Organist: Peter Herrewijnen

liturgie voor zondag 4 november Ontmoetingskerk Spijkenisse
 
 
. binnenkomst kerkenraad, stilte en gedicht
. Ps. 121: 1,3
 
. bemoediging en groet:
V: Onze hulp is de naam van de Heer
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: En die nooit loslaat waar Hij aan begon.
V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest.
A: Amen.
 
. Ps. 121: 4
 
. kyriegebed met gezongen responsie Lied 301e
. loflied: Lied 839: 1,3,4
 
. Gebed om verlichting met de Heilige Geest
. kinderen gaan naar de nevendienst, zingen kinderlied zoals opgegeven
. 1e Schriftlz: 1 Kon. 21: 1-16
. Lied 942: 1,3
. 2e Schriftlz: 1 Kon. 21: 17-29
. Lied 1010: 1,4
. preek
. stilte
. Lied: 885: 1,2
. gebed
. kollekte
. slotlied Lied 425
. zegen
 
 
 

terug