Boekje 'Ontmoeten en leren' Boekje 'Ontmoeten en leren'
Klik hier voor het Boekje 'Ontmoeten en Leren'
 
PKN–visienota 'Kerk 2025 PKN–visienota 'Kerk 2025
PKN–visienota 'Kerk 2025:
Waar een Woord is, is een weg'. 


De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland – en dus ook van de gemeenten - gaat veranderen. Die wordt eenvoudiger. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de inhoud – het geloof.
Het geloof en de geloofsgemeenschap zijn belangrijker dan de organisatie van de kerk. Het gaat niet om het regelen, maar om geloven. Toch lijkt de organisatiestructuur soms de inhoud in de weg te zitten. Die geluiden hoort de synode vanuit het land. Als reactie daarop is de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’ geschreven.

Gesprek over de nota

Om het gesprek over de nota in de gemeenten op gang te brengen, is eengesprekshandreiking en een PowerPointpresentatie beschikbaar.

Waar gaat het om?

De essentie van het rapport gaat om de hoop dat er in 2025 een betekenisvolle kerk zal zijn.
Plaisier: "​Waar een Woord is, is een weg. Er is een levend Woord, en daarom is er een weg. Ooit voegde dat levende Woord zich bij twee leerlingen die dachten dat ze op een doodlopende weg liepen. Ineens waren het er drie die daar liepen, de twee en een vreemdeling, die gaandeweg steeds vertrouwder werd. Harten begonnen te branden en op de avond van die dag brak Hij het brood met hen. Toen Hij uit hun ogen verdween, wisten ze het: het is de Jezus, de opgestane Heer. Dat maakte alles anders."