KND en TND rooster 2018 KND en TND rooster 2018

juli t/m december 2018 

 
Kosterdienst rooster 2018 Kosterdienst rooster 2018

4e kwartaal 2018

 
Beamerrooster 2018 Beamerrooster 2018

4e kwartaal 2018

 
Lectorenrooster 2018 Lectorenrooster 2018

4e kwartaal 2018

 
Organisten Organisten

juli t/m december 2018

 
Koffieschenk rooster 2018 Koffieschenk rooster 2018

juni t/m december 2018

 
Ophaalrooster Bazar 2018 Ophaalrooster Bazar 2018

De inzamelingen van de bazar zijn pas bekend in het voorjaar van 2019.

 
Inleverdata Kerkblad 2018 Inleverdata Kerkblad 2018

Kopijdata - inleverdata en verschijningsdata 2018