40-dagentijd 2015 40-dagentijd 2015

22 februari
Dit jaar staat het project in de 40 dagen tijd in het teken van onderwijs voor de Dalit kinderen.
Dalits’ betekent vertrapte of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Ze worden geminacht. Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Daardoor stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. 
De organisatie Cards wil dat Dalit kinderen volwaardig mee kunnen doen en slaagt erin het onderdrukkende kastensysteem te doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. We hebben een filmpje over dit project (het is nog een filmpje van een kerstactie, maar het gaat om hetzelfde project).

https://www.youtube.com/watch?v=iR0wh814tLM
Vandaag is een collecte voor dit werelddiaconaat project.
U bent gewend in de 40-dagentijd iets mee te nemen voor het project. In de afgelopen jaren zijn dat veel uiteenlopende spullen geweest.  Levensmiddelen, tuingereedschappen, dekbedhoezen enz.  Voor India kunnen wij geen spullen inzamelen. Wat u wel mee kunt nemen naar de kerk zijn lege statiegeldflessen. Wij brengen deze weg en de opbrengst van deze actie gaat naar het project. Bij de uitgang krijgt u ook nog een spaardoosje en we zien dat graag terug met uw bijdrage op 29 maart.
 
1 maart
Zoals u vorige week hebt gehoord of in het kerkblad hebt gelezen staat het project in de 40 dagen tijd in het teken van onderwijs voor Dalit kinderen. Hoe komt het dat deze kinderen kansarm zijn en onaanraakbaar worden genoemd? Dat heeft alles te maken met het kastensysteem.
Het kastensysteem gaat ervan uit dat mensen ongelijk zijn: deze ongelijkheid is gebaseerd op een idee van reinheid en onreinheid. De mate van reinheid (en daarmee de sociale positie van een persoon) is afhankelijk van de kaste van de familie waarin hij wordt geboren. Er is een groot scala aan gedragsregels en omgangsvormen die zijn bedoeld om zuiverheid te behouden. In de Wetten van Manu, die duizenden jaren geleden zijn opgetekend door Brahmanen, staat precies wie met wie moet trouwen, wat welke kasten moeten eten, hoe mensen in de diverse kasten hun geld moeten verdienen en wie ze moeten vermijden. Degenen die buiten het systeem vallen, de ‘kastelozen’ dus, worden veelal gezien als mindere mensen, (ritueel) onrein en dus onaanraakbaar voor mensen uit een andere kaste. Het idee vervuild te kunnen worden door contact met een ander is een hardnekkig verschijnsel binnen het kastenstelsel.
CARDS (de organisatie waar kerk in actie mee samenwerkt in dit project) is overtuigd dat echte verandering van het systeem alleen kan via de kinderen. ‘Verander een generatie om de maatschappij te veranderen!’ Onderwijs is daarom een van de speerpunten van de organisatie om de Dalits vooruit te helpen in de Indiase samenleving. 
Wij ondersteunen dit project in deze weken. Vorige week zijn er spaardoosjes uitgedeeld. Als u er nog een wil, vraag het na de dienst. Ook kunt u iedere zondag lege statiegeldflessen meenemen.  Deze zamelen we in en de opbrengst is natuurlijk voor het project.
 
8 maart
Vanmorgen willen we u iets meer vertellen over de Bala Bata´s, het onderwijs voor de dalit kinderen in India waar we deze 40-dagen tijd geld voor inzamelen.
Het programma van CARDS is een aanvulling op het reguliere overheidsonderwijs. Voor en na schooltijd komen de kinderen bij elkaar voor extra activiteiten. Ze doen dat in de Bala Bata. CARDS (de organisatie waar kerk in actie mee samenwerkt in dit project) heeft jonge mensen getraind die de ouders aanmoedigen hun kinderen naar school te sturen. Ook helpen ze de kinderen bij het schoolwerk en overleggen ze met de docenten van de school over de voortgang van de leerlingen. 
De werkvormen in de Bala Bata’s zijn speels, er wordt veel traditionele zang en dans gebruikt. De kinderen worden bewust gemaakt van het belang om schoon op school te verschijnen en zich goed te gedragen. Aanvankelijk waren de onderwijzers van de overheidsscholen sceptisch over dit initiatief, maar inmiddels zijn ze zeer positief. De kinderen presteren beduidend beter en maken veel vaker de school af.
Daarnaast wordt er vanuit de Bala Bata’s ook aandacht besteed aan de verbetering van de levensomstandigheden van de gezinnen waar de kinderen uit voort komen. Zo worden er bijvoorbeeld zaden beschikbaar gesteld voor een eigen moestuin. Daarmee is er meer te  eten en kan er ook nog iets verkocht worden. Geen reden meer dus voor de ouders om de kinderen van school te halen en te laten werken. 
Ook worden mensen bewust gemaakt van de voorzieningen die er zijn en de rechten die men heeft maar waar men veelal geen weet van heeft!  Zo kunnen sommige gezinnen aanspraak maken op een basisverzekering voor medische kosten, weduwen kunnen een kleine voorziening krijgen en er zijn ‘voedsel voor werk’ projecten. Het werk van CARDS wordt zeer positief gewaardeerd. Kinderarbeid neemt af en stap voor stap ontstaat er een situatie van gelijkwaardigheid in plaats van uitsluiting en uitbuiting.
Deze week willen wij India op een andere manier bij u onder de aandacht brengen.  De Dalit kinderen  zijn net als alle kinderen in India dol op shehed tukra. Heeft u er weleens van gehoord? Het zijn honingkoekjes uit India.  Na de dienst bij de koffie kunt u ze proeven. 
 
15 maart
De 40 dagen tijd staat in het teken van het project Onderwijs voor Dalit kinderen in India.
In 2009 kwam er een boeiende film uit over een kind uit een Indiase sloppenwijk nl.  Slumdog millionaire.  Kent u het verhaal?
Jamal, een weesjongen uit de sloppen van Mumbai, besluit mee te doen aan de Hindi versie van het televisie programma “Who Wants to Be a Millionaire?”. Hij staat op het punt de hoofdprijs van 20 miljoen rupies te winnen met nog één vraag te gaan. In de pauze van het programma wordt hij gearresteerd op verdenking van oplichting. Hoe bereikte Jamal Malik de 20 miljoen vraag? 
A )Door vals te spelen
B) Hij is een genie
C) Hij heeft geluk gehad
D) Het is z’n lot

Deze film zal aanstaande vrijdag worden vertoond in de Ontmoetingskerk, aanvang 20.00 uur. De toegang bedraagt € 5,--. De opbrengst van deze avond is voor het project. U bent van harte uitgenodigd!
 
22  maart
Ik wil u een persoonlijk verhaal uit India voorlezen over de Bala Bata, onderwijs voor Dalit kinderen
De vader van de tienjarige Koteswari is dagloner. Hij verdient veel te weinig om zijn gezin te kunnen onderhouden. Daarom moesten Koteswari met haar broer en zus, hun vader altijd helpen op de katoenvelden. Koteswari gaat sinds kort naar Bala Bata. En ze geniet ervan. “Op de Bala Bata is het leuk. Daar doen we spelletjes en we zingen veel liedjes. Ik vind zingen leuk. Ook vind ik het fijn dat ze me helpen met mijn huiswerk. Vooral rekenen vind ik moeilijk.” Thuis heeft Koteswari het niet altijd even gemakkelijk. Haar vader en moeder maken veel ruzie. Maar op de Bala Bata leeft ze op. Daar droomt ze van haar eigen toekomst: “Later wil ik graag zelf lesgeven.”
De afgelopen weken heeft u veel van ons gehoord over het project onderwijs voor Dalit kinderen.  U kunt nog steeds lege statiegeldflessen meenemen voor dit project. Daarnaast is het de bedoeling om volgende week de spaardoosjes te legen. Neemt u ze mee?
29 maart
Legen spaardoosjes, opbrengst flessen
 
 

terug